Specialefterskolerne

Specialefterskole.dk er en fælles hjemmeside for 5 individuelle efterskoler der har specialiseret sig i unge med særlige behov, elever med særlige læringsforudsætninger.


Vores elever er grundlæggende meget forskellige unge mennesker. Nogle har hele deres skoletid gået i beskyttede specialskolemiljøer, andre har fungeret, som enkeltinkluderede elever i den almindelige folkeskole.


Efterskolerne har tilrettelagt undervisningen ud fra vores særlige viden inden for områder som f.eks.:

Autisme Tilstande, Asperger, ADHD, ADD, Tourette.


Grundlæggende har vores elever en udviklingsforstyrrelse, der gør at de møder omverden med særlige udfordringer i skole og fritid, men det er samtidig en gruppe af unge som ofte profiterer særligt af et efterskoleophold.....


Den personlige udvikling og selvforståelse, bliver vægtet højt på skolerne. Da det oftest er en fordudsætning for yderligere læring.


Efterskolerne kan på forskellige vis være enten prøvefri eller tilbyde 9. klasses afgangsprøver i enkelte fag. Kontakt skolerne for nærmere oplysninger.


Specialefterskolerne er medlem af Foreningen Ligeværd